MINISTERUL  ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR                      

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Externe 

 

A N A L I Z A

soldurilor conturilor  de cliring, barter şi

cooperare economică internaţională la data de 31.03.2007

 

 

            Īn baza Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, Ministerul Economiei şi Finanţelor gestionează operaţiunile financiare legate de īncasarea drepturilor şi plata obligaţiilor părţii romāne īn cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională.

 

            Sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale şi de plăţi guvernamentale şi aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, reglementate conform Ordonanţei  Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import - export care se derulează prin cliring, barter şi cooperare economică internaţionelă īn baza acordurilor comerciale şi de plăţi guvernamentale, republicată, se virează conform Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, la Fondul  Proprietatea.

 

            Soldurile conturilor de cliring , barter şi cooperare economică īn valută la data de 31.03.2007, sunt prezentate īn anexă, datele fiind transmise de Banca Comercială Romānă S.A. - Direcţia Afaceri Documentare şi Finanţarea Comerţului Serviciul Creanţe, cu scrisoarea nr. 8.702/02.04.2007.

 

 

            Faţă de acestea arătăm:

 

            1. Republica Albania 

           

            La data 19.01.2007, īn baza Acordului  īntre Guvernul Romāniei şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind reglementarea  datoriei Republicii Albania către Romānia, semnat la Bucureşti, la 24 februarie 2005, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 573/15.06.2005, s-a īncasat  suma de 400.764,88 USD reprezenţānd a IV-a rată de credit fixă de capital de 270.411.65 USD din datoria Republicii Albania către Romānia plus dobānda de 130.353,23 USD, calculată pentru perioada 20.07.2006 - 20.01.2007.

 

            Suma īncastă de statul romān a fost repartizată astfel:

 

            Īn conformitate cu prevederile Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente, Titlul VII privind regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate īn mod abuziv, Capitolul II, Art.9, alineatul (2), litera b), suma de 399.764,88 USD a fost virată īn contul  Fondului Proprietatea , care a confirmat primirea sumei cu scrisoarea nr. 270/26.03.2007.

 

            Īn conformitate cu prevederile Art.1. din  Actului adiţional nr. 2/2007,  la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Romāne S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate īn vederea recuperării creanţelor Romāniei şi derulării operaţiunilor īn cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională īncheiată la data de 30.05.2001 īntre Banca Comercială Romānă S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice,  suma de 1.000 USD a fost reţinută de Banca Comercială Romāne S.A., pentru comisioane de discrepanţe la documentele de import pe relaţia Bangladesh, īnregistrate contul de cliring-cooperare deschis la Rupali Bank , īn perioada 2002-2004 şi lichidat prin importuri de mărfuri.

 

            La 31.03.2007, soldul contului de lichidare este de 4.326.586,41 dolari SUA.

 

            2. Bangladesh

 

            Soldul Contului Special Acord Cooperare Romānia-Bangladesh 1974, īn sumă de 100,10 CL USD īn favoarea părţii romāne a fost lichidat prin plata directă īn devize convertibile de Rupali Bank- Bangladesh, conform scrisorii Băncii Comerciale Romāne S.A. nr. 6 285/07.03.2007.

 

            Banca Comercială Romānă S.A. A operat suma de 100,10 USD īn “Contul de Special Acord Cooperare Romānia - Bangladesh 1974”  şi a comunicat Rupali Bank īnchiderea contului şi scoaterea lui din evidenţă.

 

            Īn conformitate cu Art. 1, litera c. din Actul Adiţional nr. 2/2007 la Convenţia privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Romāne S.A. pentru operaţiunile bancare efectuate īn vederea recuperării creanţelor Romāniei şi derulării operaţiunilor īn cadrul conturilor de cliring, barter şi cooperare economică internaţională īncheiată la data de 30.05.2001 īntre Banca Comercială Ronānă S.A. şi Ministerul Finanţelor Publice, suma de 100,10 dolari SUA reprezentānd comisioane pentru discrepanţe constatate de Banca Comercială Romānă S.A. la controlul documentelor aferente ultimelor două acreditive de import deschise īn cadrul contului, se cuvine Băncii Comerciale Romāne S.A..

 

            3. Republica Mozambic

 

            Īn urma aprobării de către Guvernul Romāniei a Memorandumului cu tema: Notă mandat pentru aprobarea īncheierii Acordului īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Republicii Mozambic privind reglementarea datoriei Republicii Mozambic către Romānia, la data de 21.05.2007 va fi semnat Acordul menţionat.

 

Documentul urmează a fi aprobat, după semnare, prin Hotărāre a Guvernului şi prevede reglementarea datoriei Mozambicului faţă de Romānia īn următorii termeni:

 

            a) anularea datoriei confirmate cu 90% īn conformitate cu termenii Köln ai iniţiativei HIPC şi conveniţi cu statele membre ale Clubului de la Paris;

           

            b) rambursarea datoriei rezultată īn urma reducerii īntr-o perioadă de 23 ani, cu şase ani perioadă de graţie, īn tranşe semestriale egale şi succesive;

 

            c) aplicarea unei dobānzi LIBOR la 6 luni la soldul datoriei, īncepānd de la data intrării īn vigoare a Acordului, inclusiv īn perioada de graţie;

 

            d) aplicarea unei dobānzi penalizatoare īn cazul īntārzierii la plată, respectiv dobānda Libor la 6 luni majorată cu 0,5%;

 

            e) eşalonarea semestrelor de rambursare īncepānd cu data intrării īn vigoare a Acordului;

 

            4. Mongolia   

 

            Potrivit mandatului Comisiilor Interdepartamentale constituite īn baza Hotărārii Guvernului nr. 362/1994 cu modificările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 59/1994, republicată, īn luna ianuarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă-Mandat pentru negocierea Acordului īntre Guvernul Romāniei şi Guvernul Mongoliei de reglementare a drepturilor şi obligaţiilor valutare ale statului romān din Mongolia,  remis spre avizare ministerelor autorizate īn acestă problemă.

 

            5. Siria

 

            Īn luna ianuarie 2007, ca urmare a deplasării īn Siria a unei delegaţii a Ministerului Finanţelor Publice şi consultărilor la nivelul Guvernului Sirian, au fost conveniţi următorii termeni de rambursare a datoriei R.A. Siriene către Romānia:

 

            - procent de recuperare de 35% din suma de 118.058.866,00 dolari SUA care reprezintă obligaţiile părţii siriene, confirmată de ambele părţi prin Minuta semnată la Damasc la 23.11.2005;

            - rambursarea sumei rezultate īn urma reducerii datoriei cu 65%, respectiv 41.320.603,00 dolari SUA, īn 4 ani, īn 8 rate semestriale , īn euro, īn baza ratei oficiale de schimb practicată de Banca Centrală Europeană, cu două zile īnainte de data efectuării plăţii.

 

            Termenii menţionaţi ai fost consemnaţi īn Minuta semnată la Damasc, la 22.01.2007.

 

            Totodată, a fost negociat şi convenit de părţi textul proiectului Acordului de reglementare dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul R.A. Siriene, care face parte integrantă din Minuta semnată la Damasc, la 22.01.2007.

 

            Īn luna februarie 2007, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat Memorandumul cu tema: Notă Mandat pentru aprobarea termenilor de reglementare a drepturilor valutare ale Romāniei din R.A. Siriană conform Minutei semnate la 22 ianuarie 2007 la Damasc şi pentru aprobarea Acordului de reglementare dintre Guvernul Romāniei şi Guvernul R.A. Siriene, remis spre avizare ministerelor autorizate īn acestă problemă. 

 

            Referitor  la  celelalte tări  nu  sunt modificări faţă de informaţiile prezentate īn analizele trimestriale anterioare.

 

 

            Situaţia derulării īncasării drepturilor financiare şi plăţii obligaţiilor cu decontare prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică internaţională la   31.03. 2007, se prezintă astfel:

 

           

I. Sold disponibil la  31.12.2006                                                   88. 694.559,53 lei                                   

II. Īncasări  1)                                                                                 (400.764,88 USD)1)

 

Republica Albania

 

19.01.2007  -  400.764,88 USD                                                

reprezentānd a IV-a rată fixă de capital şi dobānda

calculată pe perioada  20.07.2006 -20.01.2007,

īncasată īn baza Acordului de reglementare a datoriei

Republicii Albania către Romānia, semnat la 24.02.2005,

la Bucureşti

           

III. Plăţi                                                                                                114.620,06  lei

 

 B.C.R. S.A.

 

15.01.2007 - 114.620,06 lei 

reprezentānd plata comisionului  de  gestiune pentru

trim.IV/2006, de 1,5 ‰  pe an, pentru evidenţă         

şi operaţiuni derulate prin conturile de cliring,

barter şi cooperare economică internaţională,

 

īn conformitate cu prevederile Art.1. pct. 1.9. litera b.

din Actul adiţional nr . 1 la Convenţia din 2001şi Art. 1.

din Actul adiţional nr. 1 Convenţia din 2003, semnate

şi īnregistrate la  Ministerul Finanţelor Publice cu nr.

241.429 şi  nr. 241.430 din 29.06.2006 şi la Banca

Comercială Romānă S.A. cu nr. J 437 şi nr. J 438 din

31.05.2006

 

IV. Sold la 31.03.2007                                                                    88.579.939,47 lei

 

1)  Suma īncasată de 400.764,88 USD a fost  repartizată astfel:

 

            - suma de 399.764,88 USD a fost  virată īn contul  Fondului Proprietatea conform prevederilor Legii nr. 247/19.07.2005;

            - suma de 1000 USD a fost reţinută de Banca Comercială Romānă  īn conformitate cu Art. 1, litera c. din Actul Adiţional nr. 2/2007.

 

 

Analiza cont cliring 31.03.2007

 

 

 Federaţia Rusă

 

            Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, S.C. Termoelectrica S.A. a fost autorizată să deruleze un import de echipamente energetice īn valoare de 21.708.166,28 dolari SUA din Federaţia Rusă, īn vederea lichidării soldului contului de cliring īn favoarea Romāniei.

 

            Pentru aducerea la īndeplinire a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 214/2000, aprobată prin Legea nr. 449/2001, au fost īncheiate Convenţia nr. 245001/18.09.2001 īntre Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Industriei şi Resurselor şi S.C. Termoelectrica S.A şi Graficul de eşalonare a plăţilor la bugetul statului care prevedea plata sumei de 70.402.115,81 ROL, īn tranşe semestriale egale, īncepānd cu data de 13.05.2005 pānă la 13.11.2009.

 

            Plăţile reprezentānd obligaţiile faţă de bugetul statului aferente primelor trei tranşe, scadente la 13.05.2005, 13.11.2005 şi 13.05.2006, au fost efectuate de S.C. Termolectrica S.A., ca semnatară a Convenţiei şi Graficului de rambursare menţionat, īnsă ratele au fost suportate de S.C. Electrocentrale Deva S.A., ca beneficiară a investiţiei, īn baza unei convenţii īncheiate īntre cele două societăţi.

 

            Prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/2000 privind unele măsuri pentru execuţia lucrărilor de reabilitare a Grupului nr. 1 din Centrala Termoelectrică Mintia Deva, s-a prevăzut īnlocuirea S.C. Termoelectrica S.A. cu S.C. Electrocentrale Deva S.A. īn ceea ce priveşte semnatara Convenţiei cu Ministerul Finanţelor Publice.

 

            Convenţia nr. 242330 dintre Ministerul Finanţelor Publice şi S.C. Electrocentrale Deva S.A., semnată la data de 18.09.2006, a păstrat scadenţele graficului iniţial īncheiat cu S.C. Termolectrica S.A..

 

            La data de 13.11.2006 S.C. Electrocentrale Deva S.A. a plătit suma de 7.040.211,58 RON, reprezentānd a patra rată a contravalorii īn lei a importurilor din Federaţia Rusă, care a fost virată la Fondul Proprietatea, īn conformitate cu prevederile Legii nr. 247/19.07.2005 privind reforma īn domeniile proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente.