Obiectivele proiectului

 

 

1.      Intarirea controlului intern la nivelul celor mai importanti ordonatori de credite;

2. Intarirea cunostintelor si competentelor, la nivelul ordonatorilor de credite, in scopul realizarii sarcinilor de control intern;

3. Intarirea organizarii si functionarii Unitatii centrale de armonizare a sistemelor de management financiar si control.