Din partea Ministerului Afacerilor Economice, Ministerului Afacerilor Externe si Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriale si Mediului din Olanda, EVD implementeaza Programul de cooperare economica (Programul PSO), Programul PSO pentru aderare (PPA) si Programul Matra (MPAP) pentru aderare.

 

Aceste programe de preaderare oferite de Olanda au ca obiectiv asistarea a trei tari candidate la aderare, Bulgaria, Romania si Turcia, pentru ca acestea sa indeplineasca criteriile pentru a deveni membre ale Uniunii Europene, prin proiecte legate de implementarea (si consecintele acesteia) legislatiei europene.

 

Obiectivele principale ale acestor proiecte sunt de doua tipuri:

·         oferirea de asistenta sectorului public pentru implementarea acquis communautaire sau a politicilor legate de aderare;

·         crearea de relatii de lunga durata intre institutiile guvernamentale din Olanda si cele din tarile carora li se ofera asistenta.

 

Diferenta dintre cele trei programe se regaseste in sectoarele pe care acestea le acopera: Programul PSO se concentreaza pe sectoarele economice, Programul PSO pentru aderare se concentreaza pe sectoarele  fara caracter economic, si Programul MATRA pentru aderare se adreseaza proiectelor de mediu.

 

Modul  in  care  programele  sunt realizare in fiecare tara beneficiara este descris intr-un document de politici, “Memorandumul de intelegere”, care formeaza baza legala petru orice activitate ce urmeaza a fi desfasurata.

 

In ceea ce priveste Romania, Memorandumul de intelegere a fost ratificat prin Legea nr. 163/1998 pentru ratificarea  Memorandumului de intelegere – Program de cooperare economica dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Olandei, semnat la Haga la 5 martie 1998.

 

Completarile ulterioare au fost aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 54/30 august 2001 pentru ratificarea anexei nr. 4 la Memorandumul de intelegere privind Programul de cooperare economica, Programul PSO pentru aderare si Programul MATRA pentru aderare dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Olandei pentru anii 2001-2003, semnat la Bucuresti la 23 martie 2001 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531/31 august 2001).

 

Ordonanta Guvernului nr. 54/2001 a fost aprobata de catre Parlamentul Romaniei prin Legea nr. 675/20 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793/12 decembrie 2001).

 

Legea nr. 675/2001 a fost promulgata de catre Presedintele Romaniei prin Decretul nr. 944/19 noiembrie 2001 (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 793/12 decembrie 2001).

 

In cadrul PPA pentru anul 2004, EVD a identificat urmatorul proiect pentru Romania:

 

Titlu

Dezvoltarea sistemelor de management financiar si control in sectorul public

Partener

Ministerul Finantelor Publice din Romania

Beneficiar

Ministerul Finantelor Publice/ Unitatea centrala de armonizare a sistemelor de management financiar si control

Durata

1 mai 2005 – 30 iunie 2006