Proiectul PHARE RO 2000/IB/FI/03

Proiectul PHARE RO 2000/IB/FI/03 “Dezvoltarea procedurilor de audit şi de control intern în România”

Partenerul de twinning al Ministerului Finanţelor Publice a fost Ministerul Economiei, Finanţelor şi Industriei din Franţa. 

Obiectivul general al proiectului a fost susţinerea dezvoltării Direcţiei de audit intern, în relaţie cu dezvoltarea Direcţiei de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, pentru îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei auditului şi a sistemelor de control intern referitoare la fondurile publice naţionale, ca şi la procedurile de control şi de management financiar eficace al fondurilor Uniunii Europene.

Bugetul proiectului a fost de 1.600.000 euro. Proiectul a demarat în luna ianuarie 2001. Durata iniţială a fost de 24 luni, până în luna decembrie 2002. A fost aprobată extinderea proiectului cu încă 3 luni, până la data de 31 martie 2003.