Proiectul PHARE RO 98/IB/FI/03 (RO 98.04.01.04)

Proiectul PHARE RO 98/IB/FI/03 (RO 98.04.01.04) “Realizarea funcţiei de control financiar în cadrul Ministerului Finanţelor Publice”

Partenerul de twinning al Ministerului Finanţelor Publice a fost Ministerul Economiei, Finanţelor şi Industriei din Franţa. 

Obiectivul general al proiectului a fost punerea în practică a funcţiei de control financiar intern şi de control al cheltuielilor publice în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. 

Bugetul proiectului a fost de 420.000 euro. Proiectul a demarat la data de 16 septembrie 1999. Durata iniţială a fost de 18 luni, până la data de 16 martie 2001. A fost aprobată extinderea proiectului cu încă 3 luni, până la data de 30 iunie 2001.