Ministerul FinanŢELor PUBLICE

 

 

ORDIN Nr.1954/12.2005

 

 

Ministrul Finanţelor Publice,

 

Īn baza art.3 alin.(1) punctul 7 din Hotărārea Guvernului nr.208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare şi a art.19 litera f) din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările ulterioare, potrivit cărora Ministerul Finanţelor Publice aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice,

Ţinānd seama de necesitatea corelării clasificaţiei bugetare cu  Sistemul Conturilor Naţionale şi cu Manualul de Statistica Finanţelor Publice, ediţia 2001,

Pentru respectarea standardelor organismelor internaţionale privind compilarea şi prezentarea statisticilor privind finanţele publice, īn vederea īmbunătăţirii structurii şi a transparenţei operaţiunilor desfăşurate pe seama fondurilor publice, precum şi a angajamentului Romāniei privind implementarea acquis-lui comunitar īn domeniul finanţelor publice, asumat prin documentul de poziţie la Capitolul 11 - Uniunea Economică şi Monetară,

Emite următorul

ORDIN:

 

 Art.1. Se aprobă clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, potrivit   Anexei I, cu următoarele componente:

a)  Clasificaţia indicatorilor privind bugetul de stat, potrivit anexei nr.1;

b)  Clasificaţia indicatorilor privind bugetele locale, potrivit anexei nr.2;

c) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul asigurărilor sociale de stat, potrivit anexei nr.3;

d) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit anexei nr.4;  

e) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit anexei nr.5;

f) Clasificaţia cheltuielilor din credite externe, potrivit anexei nr.6;

g) Clasificaţia cheltuielilor din credite interne, potrivit anexei nr.7;

h) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, potrivit anexei nr.8;

i) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul trezoreriei statului, potrivit anexei nr.9;

j) Clasificaţia indicatorilor privind bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, potrivit anexei nr.10;

k) Clasificaţia veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate īn afara bugetelor locale, potrivit anexei nr.11.

Art.2. Se aprobă clasificaţia īn profil departamental potrivit anexelor II şi III.

Art.3. Clasificaţia economică este prevăzută īn Anexa I īn forma extinsă urmānd ca instituţiile publice să utilizeze numai subdiviziunile specifice domeniului lor de activitate şi pentru care există bază legală pentru efectuarea lor.

Art.4. Instituţiile publice pot detalia subdiviziunile prevăzute īn clasificaţia economică şi funcţională a cheltuielilor, pentru necesităţi de analiză, raportare sau prelucrare a datelor.

Art.5. Īn funcţie de modificările ce vor interveni īn legislaţie, clasificaţiile prevăzute īn anexe la prezentul ordin vor fi adaptate şi completate, īn mod corespunzător.

Aceste modificări şi completări vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi comunicate direcţiilor generale ale finanţelor publice şi altor instituţii interesate.

Art.6. Clasificaţiile aprobate prin prezentul ordin nu constituie temei legal pentru īncasarea de venituri şi efectuarea de cheltuieli.

Art.7. Prezentul ordin se aplică īncepānd cu data de 1 ianuarie 2006. Cu aceeaşi dată, īşi īncetează aplicabilitatea Ordinul ministrului finanţelor nr.1394/1995, cu modificările şi completările ulterioare precum şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1025/2005, modificat şi completat pe parcursul procesului de elaborare a proiectului de buget pe anul 2006.

Art.8. Prezentul ordin va fi publicat pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice, precum şi īn Monitorul Oficial  al Romāniei, Partea I.

Art.9. Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ordonatorii de credite  vor aduce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

M I N I S T R U,

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLADESCU

 

PROPUN APROBAREA,

                                                                                         Secretar de stat,

                                                                                        Doina Dascălu

Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare

             Director general,

                  G. Oprea