Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie - publicat în data de 27.10.2016 Asculta
  Anexa Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2017, 2018 şi 2019, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale - publicat în data de 19.10.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanța de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene - publicat în data de 05.10.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv - publicat în data de 19.09.2016 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă” - publicat în data de 13.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești - publicat în data de 09.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule - publicat în data de 09.09.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - publicat în data de 26.08.2016
  Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se primesc în scris, la adresa publicinfo@mfinante.ro, până în data de 4 septembrie 2016, inclusiv. Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa nr. 1 Asculta
  Anexa nr. 1a Asculta
  Anexa nr. 1c Asculta
  Anexa nr. 1b Asculta
  Anexa nr. 1d Asculta

  Anexa nr. 2 Asculta
  Anexa nr. 2a Asculta
  Anexa nr. 2b Asculta
  Anexa nr. 2c Asculta
  Anexa nr. 2d Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională - publicat în data de 25.08.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat în data de 23.08.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva