Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect OUG privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale și pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii - publicat în data de 28.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" - publicat în data de 25.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Strategia programului ”Prima casă” - publicat în data de 25.11.2016 Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.537 din 26 iunie 2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor, cu modificările și completările ulterioare - publicat în data de 21.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru modificarea Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.105/2016 - publicat în data de 21.11.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta  Proiect Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 - publicat în data de 18.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa nr.1 Asculta
  Anexa nr.2 Asculta


  Proiect Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - publicat în data de 14.11.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin pentru dezvoltarea serviciilor Ministerului Finanțelor Publice puse la dispoziția autorităţilor şi instituțiilor publice prin sistemul informatic propriu - publicat în data de 11.11.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnațiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziționării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătorești - publicat în data de 08.11.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva