Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale - publicat în data de 21.02.2017 Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Anexa 3 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016 - publicat în data de 21.02.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Acord de împrumut Asculta

  Proiect Lege pentru ratificarea Acordului între România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind cooperarea și activitățile Reprezentanței Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în România, semnat la București, la 29 noiembrie 2016- publicat în data de 21.02.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv - publicat în data de 20.02.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice - publicat în data de 14.02.2017 Asculta
  Anexa nr.1 Asculta
  Anexa nr.2 Asculta
  Anexa nr.3 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre privind aprobarea schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanțelor Publice și Republica Moldova, prin Ministerul Justiției și Ministerul Finanțelor, semnate la Chișinău la 18 și 20 ianuarie 2017 și la București la 26 ianuarie 2017, la Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România și Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015 - publicat în data de 09.02.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta


  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" - publicat în data de 27.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017 - publicat în data de 27.01.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa nr.1 Asculta
  Anexa nr.2 Asculta
  Anexa nr.3 Asculta

  Proiect Lege bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 - publicat în data de 27.01.2017 Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa Asculta

Cauta in arhiva