Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea propunerilor de acte normative la adresa: publicinfo@mfinante.ro.
  Precizăm că proiectele de acte normative sunt în dezbatere publică până la data adoptării de către Guvern.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Ordonanţă de urgenţă pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 - publicat în data de 29.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta

  Proiect Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 - publicat în data de 29.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa 1 Asculta
  Anexa 2 Asculta
  Anexa 3 Asculta
  Anexa 4 Asculta
  Anexa 5 Asculta
  Anexa 6 Asculta

  Proiect Hotărâre privind aprobarea amendamentului și a schimbului de scrisori aferente eliberării primei tranșe în cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 - publicat în data de 28.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol - publicat în data de 27.07.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind stabilirea instituţiilor financiare care au obligaţia de declarare, categoriile de informaţii privind identificarea contribuabililor, precum şi informaţiile de natură financiară referitoare la conturile deschise şi/sau închise de aceştia la instituţiile financiare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituţii în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum şi procedura de declarare a acestor informaţii şi a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept international la care România s-a angajat - publicat în data de 18.07.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind aprobarea Procedurii de avizare tehnică a modelelor de aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale - publicat în data de 15.07.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 - publicat în data de 12.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexe Asculta  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicat în data de 05.07.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014 - publicat în data de 29.06.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 - publicat în data de 23.06.2016 Asculta
  Anexe Asculta
  Expunere de motive Asculta
  Anexa la expunerea de motive Asculta


Cauta in arhiva