Acasă» Transparenţă
Transparenţă decizională                                                                      

  Vă rugăm să transmiteţi propunerile, sugestiile sau opiniile dvs. pe marginea proiectelor de acte normative în termen de 10 zile de la publicare, la adresa: publicinfo@mfinante.ro.


  Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

  Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice - publicat în data de 20.01.2017 Asculta
  Anexa nr.1 Asculta
  Anexa nr.2 Asculta
  Anexa nr.3 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență a Guvernului privind prorogarea termenului de depunere a declarațiilor fiscale și de plată a creanțelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017 - publicat în data de 20.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin privind stabilirea fondului anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, repartizarea acestuia pentru extragerile lunare aferente anului 2017, precum şi pentru organizarea unor extrageri ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale - publicat în data de 18.01.2017 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal - publicat în data de 06.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea unor acte normative - publicat în data de 06.01.2017 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

  Proiect Ordin pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligaţiile fiscale - publicat în data de 29.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică - publicat în data de 29.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile - publicat în data de 23.12.2016 Asculta
  Referat de aprobare Asculta

  Proiect Hotărâre privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 - publicat în data de 15.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta
  Anexa Asculta


  Proiect Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin HG nr.235/2003 - publicat în data de 12.12.2016 Asculta
  Notă de fundamentare Asculta

Cauta in arhiva