»
Detalii

  Firmele care plãtesc anticipat impozitul pe profit vor primi bonificație de 5% sau 10%. Bonificație de 10% și pentru microîntreprinderi.

  Contribuabilii plãtitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și platã, care plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipatã aferentã aceluiași trimestru, pânã la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiazã de o bonificație de 5% sau 10%, calculatã asupra impozitului pe profit datorat.

  Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pânã la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiazã de o bonificație de 10% calculatã asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

  Marii contribuabili vor avea o bonificație de 5%, în timp ce contribuabilii mici și mijlocii vor beneficia de o reducere a impozitului datorat cu 10%.

  Prevederile se aplicã în mod corespunzãtor și pentru contribuabilii care au ooptat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic, dacã plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipatã trimestrialã pânã la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.

  Bonificațiile se vor aplica și pentru companiile de turism și de alimentație publicã, privind impozitul specific unor activitãþi, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020.
  Contribuabilii determinã impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, de platã, prin scãderea din impozitul datorat a bonificației calculatã potrivit act normativ aprobat.

  Pentru plãtitorii de impozit pe profit, bonificația calculatã potrivit actului normativ aprobat, se înscrie în mod distinct în declarația anualã de impozit pe profit.