Activitaţi»
Regim Accize

Nivelul accizelor aplicabil în anul 2020

În conformitate cu prevderile art.342 alin.(1) și (2) și art.442 alin. (1) și (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la actualizarea cu creșterea prețurilor de consum comunicată oficial de Institutul Național de Statistică.
Nivelul accizelor prevăzut în coloana 6 din Anexa nr.1 la Codul fiscal, actualizat pentru anul 2020 este următorul:

* Potrivit art.342 alin.2) din Codul fiscal, nivelul accizelor prevăzut pentru țigarete în Anexa nr.1 face excepție de la actualizarea cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, față de perioada octombrie 2014 - septembrie 2015, comunicatâ oficial de INS.
Începând cu data de 1 aprilie 2020 nivelul accizei pentru țigarete este 533,97 lei/1000 țigarete.


Nivelul accizelor prevăzut în coloana 3 din Anexa nr.2 la Codul fiscal, actualizat, pentru anul 2020 este următorul:


   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2019, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 18,207 lei/pachet

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2018, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 16,799 lei/pachet

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2017, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 15,859 lei/pachet

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2016, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 15,194 lei/pachet

   Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2015, calculat în conformitate cu prevederile art.343 alin.(7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 14,487 lei/pachet

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) stabilit pentru anul 2014 şi utilizat la determinarea accizei specifice ce se va utiliza în perioada 1 aprilie 2015 - 31 martie 2016 este de 13,90 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2013, calculat în conformitate cu prevederile art. 177 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 12,9508 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2012, calculat în conformitate cu prevederile alin.(5) al art.177 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 11,9347 lei/pachet.

    Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2011, calculat în conformitate cu prevederile alin.(5) al art.177 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 11,1863 lei/pachet.

   Declaraţii preţuri maxime ţigarete
Situatia centralizatoare privind starea autorizatiilor de expeditori inregistrati emisa la      24.09.2020


CUI/CNP expeditor inregistrat
Cod acciza expeditor inregistrat
Nume expeditor inregistrat


Situatia centralizatoare privind starea autorizatiilor de destinatari inregistrati emisa la      24.09.2020


CUI/CNP destinatar inregistrat
Cod acciza destinatar inregistrat
Nume destinatar inregistrat