Activitaţi»
Aparate de marcat electronice fiscale

    Informaţii referitoare la legislaţia specifică desfăşurării activităţii de avizare a aparatelor de marcat electronice fiscale:

    Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2006/2008 pentru stabilirea componenţei Comisiei de avizare a distribuitorilor şi a aparatelor de marcat electronice fiscale, cu modificările ulterioare.    Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;