Activitaţi»
ECHIPA MFP

  MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE - IONUŢ MIŞA
  Structuri coordonate:
  Corpul de Control (direcție)
  Direcția de Politici Publice și Monitorizare Acte Normative - coordonată prin delegare de secretarul general
  Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară
  Direcția Generală Juridică - coordonată prin delegare de secretarul general
  Direcția de Audit Public Intern
  Direcția Generală de Politici, Analiză și Cercetare în Domeniul Finanțelor Publice
          Direcția de Politici și Analiză Macroeconomică
          Direcția de Analiză și Cercetare în Domeniul Finanțelor Publice
  Direcția Generală de Control Financiar Preventiv - coordonată prin delegare de secretarul general
  Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (direcție) - coordonată prin delegare de secretarul general
  Serviciul Informații Clasificate
  Serviciul de Soluționare a Plângerilor Prealabile și a Contestațiilor- coordonată prin delegare de domnul secretar de stat Cătălin Cosmin Olteanu
  Serviciul de Comunicare, Relații Publice, Mass-Media și Transparență - coordonată prin delegare de domnul secretar de stat Cătălin Cosmin Olteanu

  SECRETAR DE STAT -
  Structuri coordonate :
  Comisia fiscală centrală (compartiment)
  Direcţia Generală de Legislaţie Cod Fiscal şi Reglementări Vamale
  Direcţia Generală de Legislaţie Cod Procedură Fiscală, Reglementări Nefiscale şi Contabile
          Direcţia de legislaţie şi reglementări contabile

  SECRETAR DE STAT - ATTILA GYORGY
  Structuri coordonate:
  Autoritatea de Certificare și Plată (direcție generală)
  Direcția Generală Relații Financiare Internaționale
  Direcția pentru Relația cu Parlamentul, Sindicatele și Patronatul


  SECRETAR DE STAT - DANIELA PESCARU
  Structuri coordonate :
  Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare
          Unitatea de Politici de Descentralizare Financiară a Serviciilor Publice (serviciu)
  Direcţia Generală de Programare Bugetară
          Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Economic
          Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Social-Cultural
          Direcţia de Programare Bugetară în Sectorul Securitate Natională şi Administraţie
          Direcţia de Programare a Investiţiilor Publice
  Direcţia Generală Trezorerie şi Contabilitate Publică
          Direcţia de Metodologie Contabilă Instituţii Publice
  Direcţia Generală de Legislaţie şi Reglementare în Domeniul Activelor Statului

  SECRETAR DE STAT - ENACHE JIRU
  Structuri coordonate:
  Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică
  Direcţia Generală Ajutor de Stat
  Direcția Generală Management al Domeniilor Reglementate Specific
  Direcția Generală Managementul Cheltuielilor și Investițiilor Publice
          Unitatea de Evaluare a Investiţiilor Publice (direcţie)
          Direcția de Analiză și Eficientizare a Cheltuielilor Publice
          Direcția de Management a Investițiilor Publice

  SECRETAR DE STAT - MARIA-ELENA GEORGESCU
  Structuri coordonate:
  Direcția Generală Pregătire ECOFIN și Asistență Comunitară
          Corpul Consilierilor pentru Afaceri Europene (compartiment)
  Unitatea de Coordonare a Relațiilor Bugetare cu Uniunea Europeană (direcție)

  SECRETAR GENERAL -
  Structuri coordonate:
  Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei
  Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane
          Şcoala de finanţe publice şi vamă (direcţie)


  SECRETAR GENERAL ADJUNCT -
  Structuri coordonate:
  Direcţia Generală Economică
  Unitatea de Vânzare Certificate de Emisii de Gaze cu Efect de Seră post – 2012 (birou)
  Direcţia de Servicii Interne