Acasă»
Cerere-tipMODEL CERERE-TIP


MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Strada Apolodor nr.17, sector 5, cod 050741, Bucureşti

27.09.2020

    
Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie a următoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile solicitate cât mai concret):

Informaţii solicitate * (max. 500 caractere):
   

Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail: *

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

Numele şi prenumele petentului *:
Adresa
Localitatea * :
Str * :
Număr * :
Judeţ/Sector * :
Profesia(optional) :
Telefon(optional) :
Fax(optional) :
(câmpurile marcate cu steluţă sunt obligatorii)
Cod de validare * (Vă rugăm să completaţi acest
câmp cu cifrele şi literele afişate
în imaginea de mai jos)