Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Ghiduri audit

  Metodologie cadru privind verificarea aspectelor sesizate referitoare la nerespectarea, de către auditorii interni, a normelor, instrucţiunilor şi a Codului privind conduita etică a auditorului intern
  Ghidul general privind metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate
  Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de evaluare a activității de audit public intern
  Ghidul general privind metodologia de derulare a misiunii de audit public intern al performanței
  Ghidul general privind metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de regularitate/conformitate
  Ghidul general metodologia specifică de derulare a misiunilor de audit public intern de sistem
  Ghidul practic - Misiunea de audit public - Îmbunătăţirea calităţii comunicării organizaţionale
  Ghidul practic - Misiunea de audit public intern al performantei - Îmbunătăţirea sistemului de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului
  Ghidul practic - Misiunea de audit public intern - Perfecţionarea activităţii de pregătire profesională continuă a personalului
  Ghidul practic - Misiunea de audit public intern al performantei Imbunatatirea procesului de utilizare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor cu delegarea,detasarea si transferul personalului in interes de serviciu
  Ghidul practic - Misiunea de audit public intern al performantei privind Imbunatatirea procesului de fundamentare, aprobare si utilizare a fondurilor pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii

  Îndrumar privind modul de realizare a decontului de cheltuieli între entitatea publică locală/structura asociativă organizatoare și entitățile publice partenere în acordul de cooperare
  Îndrumar privind modul de realizare a planificării anuale și multianuale la nivelul entităților publice locale/structurilor asociative care au organizată funcția de audit public intern în sistem de cooperare
  Îndrumar privind modul de dimensionare a structurii de audit public intern la nivelul entității publice locale/structurii asociative organizatoare
  Îndrumar privind Evaluarea riscurilor în pregătirea şi realizarea misiunilor de audit public intern
  Îndrumar privind avizarea proiectelor de Carta auditului intern
  Îndrumar privind avizarea normelor metodologice specificie exercitării activității de audit public intern, Revizia I
  Îndrumar privind Avizarea normelor metodologice specifice exercitarii activitatii de audit public intern
  Îndrumar privind Evaluarea controlului intern in scopul realizarii misiunilor de audit public intern
  Îndrumar privind Planificarea multianuala si anuala a activitatii de audit public intern
  Îndrumar privind Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern


  I. Misiuni de evaluare a activitatii de audit public intern
  Ghid metodologic general de evaluare a activitătii de audit public intern, Editia I-a, anul 2005

  II. Misiuni de audit de regularitate
  Ghid practic, misiunea de audit intern "Evaluarea proceselor de planificare, organizare si control la nivelul unei structuri functionale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale" - in vederea dezbaterii si primirii eventualelor propuneri de completare din partea auditorilor interni care isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice locale
  Ghid practic, misiunea de audit intern privind gestiunea resurselor umane, Editia I-a, anul 2005 - format zip
  Ghid practic, misiunea de audit intern privind activitatea de achizitii publice, Editia I-a, anul 2006
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea juridica, Editia I-a, anul 2006
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea IT, Editia I-a, anul 2006
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea financiar - contabilă, Editia I-a, anul 2007
  Ghid practic, misiunea de audit intern privind activitatea de achizitii publice, Editia II-a, anul 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea juridica, Editia II-a, anul 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea IT, Editia II-a, anul 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind activitatea financiar - contabilă, Editia II-a, anul 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind administrarea impozitelor si taxelor locale, Editia I-a, anul 2010

  III. Ghiduri si manuale de audit intern - Proiect twinning "Intarirea functiei de audit public intern"
  Manual de audit intern privind cheltuielile realizate din fonduri europene aferenta perioadei de programare 2007-2013, ianuarie 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind administrarea TVA, ianuarie 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene, ianuarie 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind venitul national brut, ianuarie 2009

  Ghiduri procedurale privind desfasurarea misiunilor de audit public intern privind taxele vamale ale Romaniei care contribuie la sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene, ianuarie 2009
  Ghid procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la proceduri simplificate de vamuire - format zip
  Ghid procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la sistemul resurselor proprii traditionale - format zip
  Ghid procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la sistemul de antrepozit vamal - format zip
  Ghid procedural procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la regimul vamal de perfectionare pasiva - format zip
  Ghid procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la regimul vamal de perfectionare activa - format zip
  Ghid procedural privind desfasurarea misiunilor de audit public intern referitoare la sistemul de tranzit vamal - format zip

  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind sprijinul financiar de la bugetul de stat acordat producătorilor agricoli, ianuarie 2009
  Ghidul practic, misiunea de audit intern privind privind administrarea contribuţiilor aferente cotelor de zahăr şi izoglucoză, octombrie 2008