Activitaţi» Bugetul de stat
Investitii publice

Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în primele două trimestre ale anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
Anexa nr.1bis - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale de asigurări
Anexa nr.2- Situația plăților pe proiecte/categorii de investiții ale Ordonatorilor principali de credite, aferente bugetului de stat pe la data de 30.06.2020


Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate aprobate în anul 2020
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate aprobate în anul 2020


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în trimestrul l al anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
Anexa nr.1bis - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale de asigurări
Anexa nr.2- Situația plăților pe proiecte/categorii de investiții ale Ordonatorilor principali de credite, aferente bugetului de stat pe la data de 31.03.2020


Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate pentru anul 2018
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate pentru anul 2018


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în primul semestru al anului 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018
Anexa nr.1 - Execuția cheltuielilor de investiții pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
Anexa nr.1bis - Execuția cheltuielilor de investiții pentru bugetele de asigurări
Anexa nr.2- Lista proiectelor/categoriilor de investiții ale Ordonatorii principali de credite, aferente bugetului de stat pe anul 2019


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în perioada 01.01 - 31.12.2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017
Anexa nr.1 - Execuția cheltuielilor de investiții pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat
Anexa nr.1bis - Execuția cheltuielilor de investiții pentru bugetele de asigurări
Anexa nr.2- Lista proiectelor/categoriilor de investiții ale Ordonatorii principali de credite, aferente bugetului de stat pe anul 2018


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în trimestrul al lI-lea al anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la 30 iunie 2018
Anexa nr.2 - Situația plăților detaliată pe proiecte/categorii de investiții ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la 30 iunie 2018
Anexa nr.2bis- Situația plăților detaliată pe proiecte/categorii de investitii ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor fondurilor speciale de asigurări, la 30 iunie 2018
Anexele nr.2 și 2bis


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în trimestrul l al anului 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la 31 martie 2018
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la 31 martie 2018
Anexa nr.2 - Situația plăților detaliată pe proiecte/categorii de investiții ale ordonatorilor principali de credite, aferente bugetului de stat pe anul 2018
Anexa nr.2bis- Situația plăților detaliată pe proiecte/categorii de investiții ale ordonatorilor principali de credite, aferente bugetelor fondurilor speciale de asigurări pe anul 2018
Anexele nr.2 și 2bis


Notă privind cheltuielile de investiții publice ale ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de stat, Bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, Bugetului asigurărilor sociale de stat și Bugetului asigurărilor pentru șomaj în perioada 01.01.-31.12.2017
Anexa nr.1 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la 31 decembrie 2017
Anexa nr.2 - Situația plăților aferente proiectelor/categoriilor de investiții ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, la 31 decembrie 2017
Anexa nr.3 - Situația cheltuielilor de investiții detaliată pe titluri pentru bugetele de asigurări, la 31 decembrie 2017


Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate pentru anul 2016
Lista proiectelor de investiţii publice semnificative prioritizate pentru anul 2016


Raport privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în perioada 01.01. - 31.12.2015
Raport privind analiza portofoliului existent de proiecte de investiţii publice ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat în perioada 01.01. - 31.12.2015
Lista proiectelor/categoriilor de investiții incluse în programul de investiții publice aferent anului 2015 (Anexele 28 si 29) la bugetele ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de Stat
Lista proiectelor/categoriilor de investiții incluse în programul de investiții publice aferent anului 2015 (Anexele 28 si 29) la bugetele ordonatorilor principali de credite ai Bugetului de Stat

 


Lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate
Lista proiectelor de investiții publice semnificative prioritizate