Activitaţi» Control intern/managerial şi control financiar preventiv
Legislatie control


    Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2332 din 06.09.2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

    Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

    Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923/2014 pentru pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat

    Ordin nr.1190/2004 privind aprobarea Codului etic al profesiei de controlor delegat

    Codul etic al profesiei de controlor delegat