Activitaţi» Domenii reglementate specific
Case de schimb valutar

Ordin nr.664/2012 din 14 mai 2012privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

Ordinul comun al ministrului Finanțelor Publice, al ministrului administrației și internelor și al președintelui Oficiului Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.663/110/76/2012 pentru aprobarea componenţei Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, cu modificările și completările ulterioare