Activitaţi» Impozite şi taxe
Politică şi legislaţie vamală


     Regulamentul Consiliului (CE) nr.450/2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar ;

     Regulamentul Consiliului (CEE) nr.2658/87 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu modificările şi completările ulterioare ;

     Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 privind dispoziţiile de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consilului de stabilire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările şi completările ulterioare ;

     Regulamentul Consiliului (CEE) nr.918/83 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, cu modificările şi completările ulterioare.

     Regulamentele CE se pot descărca accesînd www.europa.eu

     Autoritatea Nationala a Vamilor www.customs.ro