Acasă» Integritate
Program SIPOCA 449

Titlul proiectului

Consolidarea integrității în instituțiile publice și în mediul de afaceri

Proiect finanțat din: Fondul Social European (FSE)
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA)
Axa prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Obiectivul specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice

Beneficiar: Ministerul Finanțelor Publice - Corpul de control - Serviciul de integritate (LIDER)

Parteneri: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (fost Ministerul Economiei) - Direcția Corp control ministru - Serviciul antifraudă anticorupție (PARTENER)

Scopul proiectului:

Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri prin dezvoltarea de proceduri și mecanisme în domeniul eticii și integritătii, în cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Economiei. Pe o perioadă de 27 luni vor fi implementate măsuri de sprijin anticorupție cu impact atât asupra instituțiilor aflate în subordonarea/coordonarea/sub autoritatea celor doua ministere, pe întreg teritoriul, cât și în mediul de afaceri.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Os.1. Creșterea nivelului de integritate și rezistență la corupție, prin maximizarea impactului consilierii etice și a avertizării în interes public, în funcție de specificul activității și situația existentă a fiecarei instituții
Os.2. Diminuarea riscului de dezvoltare a fenomenului de corupție prin identificarea și elaborarea de mecanisme eficace și/sau instrumente eficiente în maximizarea impactului consilierii de etică și a avertizării în interes public, în funcție de specificul activității și situația existentă a fiecarei instituții
Os.3. Creșterea gradului de conștientizare a riscurilor generate de fenomenul corupției prin derularea a două campanii de conștientizare cu specific instituțional
Os.4. Creșterea nivelului de pregătire profesională a angajaților din cele doua instituții in domeniul prevenirii fenomenului de corupție și totodată eficientizarea implementării procedurilor elaborate

Rezultatele proiectului

Rezultat 1 (R3): Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice
Rezultat 2 (R4): Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice
Rezultat 3 (R6): Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției

Echipa de management a proiectului (lider)
Anamaria CIUCIANU - manager de proiect
Alina Constantina BUZATU - expert comunicare și formare
Cristina Elena GRECU - responsabil financiar
Liliana ZLOTEA - responsabil achiziții publice

Echipa de management a proiectului (partener)
Ionel GEORGESCU - coordonator tehnic
Felix Florin BRANIȘTE - expert comunicare și formare
Nela CONSTANTINESCU - expert financiar
Monica CIONTA - expert achiziții publice

Data de începere: 07.09.2018

Durata: 27 luni

Valoarea totală a proiectului: 5,793,849.94
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 4,865,899.06
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 927,950.88

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm sã vizitați www.fonduri-ue.ro sau www.fonduriadministratie.ro
Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Competența face diferența! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European

Consolidarea integrității în instituțiile publice și în mediul de afaceri