Acasă» Transparenţă
Proiecte acte normative                                                            

ANUNŢ!!! Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice, se primesc, pe adresa publicinfo@mfinante.gov.ro , în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea acestora.

Page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Proiect Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului - publicat în data de 13 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta

Proiect Ordonanță de Urgență pentru instituirea unei măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii, precum și pentru modificarea unor acte normative - publicat în data de 13 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare


Proiect Ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare - publicat în data de 13 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Anexa 1 Asculta
Anexa 2 Asculta
Anexa 3 Asculta
Anexa 4 Asculta
Anexa 5 Asculta
Anexa 6 Asculta
Anexa 7 Asculta

Proiect Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 - publicat în data de 13 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Anexa 1 Asculta
Anexa 2 Asculta


Proiect Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă" - publicat în data de 12 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110 /2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 - publicat în data de 12 august 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr.2007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, a Ordinului ministrului finanțelor publice nr.1909/2019 pentru aprobarea criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de bilete de valoare, a componenţei şi procedurii de lucru a Comisiei pentru autorizarea unităţilor emitente de bilete de valoare, precum şi a componenţei echipei de specialişti prevăzute la art. 22 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, precum și pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr.228/2014 pentru stabilirea componenţei Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic - publicat în data de 29 iulie 2020 Asculta
Referat de aprobare Asculta

Proiect Hotărâre pentru aprobarea Acordului de garanţie voluntară în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului din 19 mai 2020 între Comisia Europeană și România, semnat la București la 22 iunie 2020 și la Bruxelles la 15 iulie 2020 Asculta
Anexa Asculta
Nota de fundamentare Asculta


Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă- publicat în data de 17 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta
Proiect Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - publicat în data de 17 iulie 2020 Asculta
Nota de fundamentare Asculta


Cauta in arhiva