Activitaţi» Guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice
Rapoarte generale periodice

Raport privind exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019 al întreprinderilor publice aflate în portofoliul Ministerului Finanţelor Publice

Raport aferent anului 2018 privind activitatea întreprinderilor aflate sub autoritatea sau în administrarea MFP, la care acesta exercită calitatea de reprezentant al statului ca acționar

Raportul anual 2018 privind activitatea întreprinderilor publice

Raportul anual 2017 privind activitatea întreprinderilor publice

Raportul anual 2016 privind activitatea întreprinderilor publice

Raportul anual 2015 privind activitatea întreprinderilor publice

Raport final - Evaluarea implementării ordonanţei de urgenţă nr.109/2011

Raport anual 2014 - Privind activitatea întreprinderilor publice de subordonare centrală la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală

Raport pentru anul 2013 privind activitatea regiilor autonome și societăților comerciale de subordonare centrală l a care statul deține o participație majoritară sau integrală

Raport pentru anul 2012 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale de subordonare centrală la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală
* NOTĂ: Opiniile prezentate în acest raport nu reprezintă neapărat punctul de vedere al MFP

Raport pentru anul 2012 privind activitatea societăţilor comerciale la care statul prin Ministerul Finanţelor Publice deţine o participaţie majoritară sau integrală


Raport pentru anul 2011 privind activitatea regiilor autonome şi societăţilor comerciale la care statul deţine o participaţie majoritară sau integrală