Şcoala de finanţe»
Şcoala de finanţe


        Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă (SFPV) s-a înfiinţat în baza proiectului de colaborare între Ministerul Finanţelor din România şi Ministerul Finanţelor din Olanda, proiect derulat în perioada septembrie 1999 - ianuarie 2002.
        Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă (SFPV) asigură o infrastructură permanentă şi sustenabilă de formare a personalului din toate structurile Ministerului Finanţelor Publice în vederea imbunătăţirii capacitătii ministerului de a-şi indeplini funcţiile specifice.
         În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului. nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă funcţionează la nivel de direcţie, în cadrul Direcţiei generale managementul resurselor umane.
         Pregatirea profesională a specialiştilor din structurile Ministerului Finanţelor Publice se realizează prin trei forme principale:

          1. cursuri organizate centralizat de Şcoala de Finante Publice şi Vamă;
          2. participarea specialiştilor la instruiri organizate de alte instituţii, în ţara sau străinatate;
          3. pregatire profesională organizată la nivelul D.G.F.P. judeţene si la locul de muncă
             al angajaţilor.

  Modalităţi de formare

          1. instruire clasică- instruire în clasa fizica
          2. e-learning- instruire la distanţă
          3. instruire la locul de muncă- autoinstruirea

  E-learning - este o modalitate modernă de formare, care permite fiecărui cursant să parcurgă materialul de instruire, în ritmul propriu, cu ajutorul calculatorului (conectându-se prin Internet sau Intranet la server-ul platformei e-learning) şi să-şi desfăşoare activitatea de instruire sub îndrumarea profesorului şi a tutorului, având posibilitatea să comunice cu aceştia şi cu ceilalţi participanţi la instruire, prin poşta electronică.
  Pe parcursul instruirii cursantul poate sa-si verifice gradul de insusire a notiunilor teoretice, rezolvand exercitii si cazuri practice mai simple sau integrate. Profesorul poate sa urmareasca progresul fiecarui student si sa puna in dezbaterea "clasei virtuale" diferite subiecte.
  Instruiri derulate de SFPV în modalitate e-learning, pentru functionarii publici din structurile MFP în perioada 2003-2008, SFPV a derulat in modalitate e-learning urmatoarele teme:

      Aplicarea prevederilor legislative în vigoare privind Achiziţiile

      Afaceri europene;

      Impozitul pe venit;

      Ghid de Deontologie;

      Colectarea creanţelor fiscale prin executare silită;

      Management de proiect;

      Abilităţi pedagogice în formarea adulţilor;

      Planificare strategică;

      Comunicare;

      Limba engleză (nivel incepător).