Activitaţi» Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern
Strategia CFPI  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România pentru perioada 2017-2020
  Strategia dezvoltării auditului public intern pentru perioada 2018-2020
  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România, octombrie 2001
  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România, septembrie 2005
  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România, aprilie 2007
  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România pentru perioada 2010-2013, august 2010
  Strategia dezvoltării Controlului Financiar Public Intern în România pentru perioada 2014-2016